Yoyoi Kusama x Louis Vuitton 

2012

Italy

Louis Vuitton

Italy

Louis Vuitton

2011

Italy